super cowboy run

Full Screen

description

Super Cowboy Run, run, run and run... that's what you need to do in Run game, and Super Cowboy Run breaks that rule, in addition to running, you need to fight threats everywhere!

controlsguide

Chú ý những con chim trên bầu trời, con quái vật trước mặt bạn. Chúng tôi sẽ bắt bạn phải khởi động lại từ đầu!