mummy candies

Full Screen

description

Mummy Candies is built based on the classic gold digger game, with Halloween-themed horror images that will make the game more attractive and interesting.

controlsguide

Use arrow arrow key (hoặc click chuột vào bất kỳ vị trí nào) để bắn trúng mục tiêu, Space key để phá vỡ nó nếu bạn không muốn!