classic match 3

Full Screen

description

Classic Match 3, khi bạn đã chán các phiên bản khác nhau ngoại trừ game Match, Classic Match 3 sẽ là game mang đến cho bạn sự nguyên bản, chân thực và cuốn hút của phiên bản gốc trò chơi này!

controlsguide

Connect 3 or more 3 similar gems with one stroke, to get more playing time you need to connect multiple same gems in your one stroke!